آذر سی آر ام

خانه

حساب من

ثبت نام
به سامانه azarCRM خوش آمدید...
تعرفه ها

تعرفه پیامک


پیامک فارسی پیامک انگلیسی پیامک انگلیسی و فارسی پیامک صوتی
120 تومان 160 تومان 120 تومان 75 تومان(هر ثانیه)سامانه فروشگاهی
یکماهه / 270000 تومان
سه ماهه / 800000 تومان
شش ماهه / 1550000 تومان
یکساله / 3000000 تومانسامانه شخصی
یکماهه / 100 تومان
سه ماهه / 3000 تومان
شش ماهه / 600 تومان
یکساله / 700 تومانسامانه سازمانی
یکماهه / 400000 تومان
سه ماهه / 1200000 تومان
شش ماهه / 2300000 تومان
یکساله / 4500000 تومان